Malokarpatan⛧Krupinské Ohne | review

#malokarpatan #blackmetal

Adam S. Malokarpatan | Guitars, Keyboards
HV von Krolok | Vocals
Peter Motorfuck | Bass
Miroslav Slavfist | Drums
Aldaron | Guitars

Lineup

1.  V Brezových Hájech Poblíž Babinej Zjavoval Sa Nám Podsvetný Velmož  13:02

2.  Ze Semena Viselcuov Carovný Koren Povstáva  09:46

3.  Na Černém Kuoni Sme Lítali Firmamentem  06:57

4.  Filipojakubská Noc Na Štangarígelských Skalách  07:51

5.  Krupinské Ohne Poštyrikráte Teho Roku Vzplanuli  10:42

   Total: 48:18

Music | Malokarpatan (bandcamp.com)

https://www.facebook.com/malokarpatan?fref=ts

Links